Temat 1 Minimalizacja ryzyka podczas produkcji

Nie można całkowicie uniknąć występowania mikotoksyn, ale kilka środków mających na celu zminimalizowanie poziomu mikotoksyn i narażenia można wdrożyć w wielu punktach łańcucha żywnościowego i paszowego. Obejmują one strategie przed zbiorem i po zbiorze, najlepsze praktyki podczas produkcji roślinnej, przechowywania i przetwarzania, maksymalne poziomy regulacyjne dla niektórych mikotoksyn, programy nadzoru i wreszcie procedury dietetyczne. 

Źródło: https://encyclopedia.pub/entry/9604

Zapobieganie mykotoksynom jest trudnym zadaniem i może być wykonywane na różnych etapach.

Pierwotna profilaktyka powinna być rozpoczęta jako środki zapobiegawcze przed inwazją grzybów i produkcją mikotoksyn, poprzez zmniejszenie stresu środowiskowego w roślinach i utrzymanie niekorzystnych warunków dla wzrostu grzybów na polu.

W fazie drugorzędnej może być konieczne złagodzenie skutków po zbiorze. Jeśli grzyby zaczną rosnąć, należy przeprowadzić eliminację i usuwanie skażonych produktów, ponowne suszenie nasion, czyszczenie powierzchni pędzlami lub sortowanie orzeszków ziemnych technologią laserową, co doprowadziło do skutecznego usunięcia skażonych aflatoksynami orzeszków ziemnych [18].

Produkty powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności.

Pleśń na truskawkach. Zdjęcie stworzone i przesłane przez Leung Cho Pan. Autor: Leung Cho Pan, licencja Canva.