Temat 1 Obowiązkowe aspekty bezpieczeństwa żywności w UE

Europejski system bezpieczeństwa żywności ma jedne z najwyższych standardów na świecie (EC, n.d.3). Europejskie prawo żywnościowe, ustanowione po raz pierwszy w 2002 r., zapewnia konsumentom prawo do bezpiecznej żywności i prawdziwych informacji (EC, n.d.). Celem tych przepisów jest ochrona konsumentów i pomoc im w dokonywaniu świadomych wyborów przy zakupie żywności (ibid.).

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej 2020 (UE, 2020) podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze są zobowiązane do „[…] obowiązkowego umieszczania na FOP informacji o energii, tłuszczu, tłuszczach nasyconych, węglowodanach, cukrze i soli”.

Rozporządzenie UE nr 1169/2011 koncentruje się na ustanowieniu zestawu przepisów dotyczących odpowiedzialności podmiotów działających na rynku spożywczym oraz protokołów informacyjnych i etykietowania w celu zapewnienia praw konsumentów. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie wraz z przepisami krajowymi każdego państwa członkowskiego UE.

Informacje wizualne zaczerpnięte ze strony Canva.com

Opakowania do żywności

Zgodnie z przepisami UE (WE, n.d.) podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze muszą przekazywać konsumentom następujące informacje dotyczące żywności paczkowanej:

  • Nazwa żywności
  • Wykaz składników (w tym wszystkie składniki w porządku malejącym według masy, zarejestrowane w momencie ich użycia do produkcji żywności i alergenów)
  • Ilość poszczególnych składników
  • Wartość netto żywności
  • Minimalna data trwałości
  • Instrukcje dotyczące przechowywania i/lub użytkowania
  • Nazwa i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym
  • Kraj pochodzenia
  • Objętościowa zawartość alkoholu (w przypadku napojów zawierających więcej niż 1,2% wag./obj.)
  • Informacja o wartości odżywczej

W przypadku żywności niepaczkowanej obowiązkowe są również informacje dotyczące alergenów.

Informacje wizualne zaczerpnięte ze strony Canva.com