Temat 1 Rekomendacje i światowa konsumpcja

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby spożycie kwasów tłuszczowych trans było ograniczone do mniej niż 1% całkowitego dziennego spożycia energii. Można to przetłumaczyć na mniej niż 2,2 grama tłuszczów trans dziennie dla przeciętnego dorosłego, który potrzebuje 2000 kcal dziennie.

Ludzie na całym świecie mają tendencję do spożywania około 0,3 do 4,2% całkowitego dziennego spożycia energii, proporcja ta różni się w zależności od kraju. Może to wskazywać, że większość krajów nadal spożywa więcej niż zalecana ilość tłuszczów trans, ale prawda jest odwrotna. Obecnie w większości krajów dorośli konsumują mniej niż 1%, a tylko kilka krajów ma znacznie wyższą konsumpcję, z których większość znajduje się poza Europą.

Zawartość tłuszczów trans, innych niż naturalnie występujące w produktach zwierzęcych, w żywności przeznaczonej dla konsumenta końcowego oraz w żywności przeznaczonej do sprzedaży detalicznej nie może przekraczać ilości 2 na 100 gramów produktu (rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649).

Podmioty działające na rynku spożywczym muszą również poinformować inne podmioty działające na rynku spożywczym, którym dostarczają żywność/składniki, o zawartości tłuszczu trans, jeżeli przekracza ona próg 2 na 100 gramów.

Podstawowe przesłanie

Rozporządzenie to stanowi, że produkty własne powinny zawierać mniej niż 2 gramy tłuszczów trans wytwarzanych w przemyśle lub dodawanych, a producenci powinni być świadomi składników bogatych w tłuszcze trans.

Zakres, w jakim każdy kraj członkowski przestrzega tych przepisów, jest różny, ale ogólnie oczekuje się, że wszystkie kraje będą je spełniać.

Innym rozporządzeniem Unii Europejskiej jest wymóg oznaczania obecności uwodornionego lub częściowo uwodornionego tłuszczu w produkcie poprzez umieszczenie w sekcji dotyczącej składników oznaczenia „całkowicie uwodorniony ” lub „częściowo uwodorniony”.

Informacje te pomagają konsumentom określić, czy produkt zawiera przemysłowo dodany/wytworzony tłuszcz trans, ale nie wskazują ilości.

Jednak nawet wskazanie ich istnienia może nie być wystarczające, ponieważ około 2 na 3 osoby dorosłe w UE zgłaszają, że nie słyszały o tłuszczach trans i ich wpływie na zdrowie.