Temat 1 Wpływ na choroby układu krążenia

WHO donosi, że 2% wzrost energii z tłuszczów trans prowadzi do 25% wzrostu ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych (CVD). Warto zauważyć, że według raportu WHO każdego roku ponad pół miliona zgonów osób z powodu chorób sercowo-naczyniowych można przypisać spożywaniu TFA (kwasów trans) (Światowa Organizacja Zdrowia, 2018).

TFA mogą zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego. Mogą one powodować zmiany w homeostazie tętniczej, tworząc duże ilości lipoprotein lub tromboksanu (środek zwężający naczynia krwionośne) (National food and veterinary risk assessment institute of Lithuania, 2019).

Kwasy tłuszczowe trans podnoszą poziom „złego” cholesterolu, a także obniżają poziom „dobrego” cholesterolu. TFA mają negatywny wpływ na poziom cholesterolu.

Istnieją dwa główne rodzaje cholesterolu:

  • Cholesterol LDL LDL lub “zły” cholesterol może gromadzić się w ścianach tętnic, czyniąc je twardymi i wąskimi.
  • Cholesterol HDL HDL lub “dobry” cholesterol odbiera nadmiar cholesterolu i przenosi go z powrotem do wątroby.

Tłuszcze trans zwiększają poziom cholesterolu LDL i obniżają poziom cholesterolu HDL, co może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu (Mayo Foundation for Medical Education and Research, 2022).

Źródło: freepic.com