Temat 1 Wpływ zmian klimatu i perspektywy zapobiegania mykotoksynom w żywności

Przewiduje się, że zmiany klimatu będą miały znaczący wpływ na bezpieczeństwo podstawowych towarów, zwiększając ryzyko zanieczyszczenia aflatoksynami, na przykład w kukurydzy.

Próbowano kilku podejść w celu zmniejszenia lub wyeliminowania mikotoksyn, które powodują poważne szkody w sektorze rolno-przemysłowym w skali globalnej, w tym stosowanie środków biokontroli, rozwój odpornych odmian roślin uprawnych i promowanie dobrych praktyk rolniczych.

Podejścia biologiczne do łagodzenia zanieczyszczenia aflatoksynami obejmują bardzo innowacyjne rozwiązania ze względu na ich specyfikę i wszechstronność, ponieważ możliwe jest wykorzystanie całych mikroorganizmów, supernatantów kulturowych, oczyszczonych enzymów, a nawet inżynierii genetycznej.

Źródło: Pixabay. Free to use under the Pixabay license. No attribution required

Jednak skuteczność takich metod i bezpieczeństwo żywności poddanej obróbce są nadal wyzwaniami, które należy przezwyciężyć. Mykotoksyny w dostawach żywności będą nadal niepokojące w dającej się przewidzieć przyszłości, ale miejmy nadzieję, że rosnące wysiłki w zakresie badań i innowacyjnych metod, dalsza kontrola i bardziej wyrafinowane oceny narażenia zmniejszą ten problem.

Uprawa orzeszków ziemnych w regionie Junagadh w Indiach Zachodnich
Źródło: WikiCommons. Author: Abhay iari, Own work.