Temat 1 Wprowadzenie

Narażenie na mykotoksyny może wystąpić bezpośrednio poprzez spożywanie zakażonej żywności lub pośrednio od zwierząt karmionych skażoną paszą, w szczególności mięsa, mleka i jaj od zakażonych zwierząt może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Skutki działania mykotoksyn przenoszonych przez żywność są poważne, a objawy ciężkiej choroby pojawiają się szybko po spożyciu zanieczyszczonych produktów spożywczych.

Źródło: Science Insider

Niektóre mykotoksyny występujące w żywności mają długotrwały wpływ na zdrowie, w tym na powodowanie nowotworów i niedoborów odporności. Efekty te zależą od kilku czynników, takich jak właściwości toksykologiczne środka, indywidualne właściwości konsumenta, czas trwania narażenia, ale także możliwe interakcje z innymi obecnymi zanieczyszczeniami. Niemniej jednak, ze wszystkich zidentyfikowanych do tej pory mykotoksyn, tylko kilka powoduje poważne skutki dla zdrowia ludzkiego.

Źródło: Azam, M., Ahmed, S., Islam, M., Maitra, P., & Yu, D. (2021). Krytyczna ocena mikotoksyn w napojach i ich środków kontroli. Toksyny, 13(5), 323.