Temat 2 Dobre praktyki zapobiegania alergiom pokarmowym w różnych środowiskach

Różnica między Cross-Contamination i Cross-Contact:

Kiedy osoba dotknięta alergią je w restauracji, musi omówić kontakt krzyżowy z jednym z pracowników restauracji. Mimo że alergie pokarmowe są powszechnie rozumiane, termin kontakt krzyżowy jest dość nowy. Personel restauracji może znać termin i sposób bezpiecznego przygotowania posiłku bez alergenów, ale termin ten nadal nie jest powszechnie stosowany w branży gastronomicznej. Powszechnie używanym terminem jest zanieczyszczenie krzyżowe.

 

Zanieczyszczenie krzyżowe jest częstym czynnikiem powodującym choroby przenoszone przez żywność. Mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy z różnych źródeł, mogą zanieczyszczać żywność podczas przygotowywania i przechowywania. Prawidłowe gotowanie skażonej żywności w większości przypadków zmniejsza lub eliminuje ryzyko choroby przenoszonej przez żywność.

 

Kontakt krzyżowy występuje, gdy alergen jest przypadkowo przenoszony z żywności zawierającej alergen do żywności, która nie zawiera alergenu. Gotowanie nie zmniejsza ani nie eliminuje szansy, że osoba z alergią pokarmową zareaguje na zjedzone jedzenie.

Przykłady Cross-Contact i jak go uniknąć:

Nóż używany do rozprowadzania masła orzechowego jest wycierany tylko przed ponownym użyciem do rozprowadzania dżemu. Na nożu może pozostać wystarczająco dużo białka orzeszków ziemnych, aby wywołać reakcję u osoby, która ma alergię na orzeszki ziemne. Cały sprzęt i przybory kuchenne należy czyścić gorącą wodą z mydłem przed użyciem do przygotowania żywności bez alergenów. Nawet ślad jedzenia na łyżce lub szpatułce, który jest niewidoczny dla oka, może powodować reakcję alergiczną.

Wizualizacja zaczerpnięta z Canva.com