Temat 2 Najczęstsze alergeny pokarmowe

Według amerykańskiej National Library of Medicine (2022b) alergeny są definiowane jako substancje, które mogą powodować reakcje alergiczne. Reakcje te mają różne formy i występują z powodu nadwrażliwego układu odpornościowego niektórych osób, który identyfikuje niektóre pokarmy jako niebezpieczne i reaguje poprzez uwalnianie chemikaliów w celu ochrony organizmu. Według EFSA (2014) 14 najczęstszych alergenów pokarmowych w UE to:

Skorupiaki

Ryby

Mięczaki                              

Seler

Bezwodnik kwasu siarkawego i siarczyny

Jaja

Orzechy ziemne                                

Orzechy

Gorczyca                                

Zboża zawierające gluten

Mleko (włącznie z laktozą)

Łubin

Nasiona soi

Sezam

Wizualizacja zaczerpnięta z Canva.com

Powyższe 8 alergenów oznaczonych pogrubioną czcionką (skorupiaki, ryby, jaja, orzeszki ziemne, orzechy, zboża zawierające gluten, mleko i soję) znajduje się również na oficjalnej liście alergenów w Stanach Zjednoczonych. W amerykańskiej National Library of Medicine (2022b) zauważono, że alergie jamy ustnej mogą również wystąpić po spożyciu owoców, takich jak melon, jabłko i ananas, a także innych produktów spożywczych zawierających „substancje […] podobne do niektórych pyłków” (tamże). Należy również zauważyć, że reakcje alergiczne na żywność są częściej związane ze spożyciem surowej postaci żywności i zależą od ilości spożycia (tamże). Rich i in. (2019) wyjaśniają, że lista najczęstszych alergenów różni się na całym świecie, jednak mleko krowie i jaja wydają się być uważane za główne alergeny w większości części świata.

Wizualizacja zaczerpnięta z Canva.com