Temat 2 Ramy UE

Mykotoksyny stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt i są ważną kwestią w handlu krajowym, ale także międzynarodowym. Organy regulacyjne muszą współpracować w celu ustalenia limitów zawartości mikotoksyn w żywności i paszach oraz zharmonizować normy na całym świecie, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konsumentów oraz wpływ społeczny i gospodarczy ustalonych przepisów.

EFSA regularnie ocenia ryzyko związane z mikotoksynami i doradza w sprawie kontroli w celu zmniejszenia narażenia konsumentów. EFSA posiada panel ekspertów ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym (CONTAM), którego celem jest zapewnienie doradztwa naukowego w zakresie zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym i niepożądanych substancji, takich jak naturalne toksyny, mikotoksyny i pozostałości niedozwolonych substancji.

Członkowie panelu CONTAM to naukowcy z całej Europy posiadający wiedzę z zakresu chemii; oceny narażenia; toksykologii u ludzi i zwierząt (w ocenie ryzyka związanego z chemikaliami); badań toksykologicznych na zwierzętach doświadczalnych; epidemiologii; statystyki i żywienia zwierząt (ocena narażenia zwierząt).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 ustanowiło limity maksymalnych poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych, które są bardzo niskie ze względu na ich silną toksyczność.

Niektóre przykłady obecnych limitów UE dla mikotoksyn są następujące:

  • najwyższe dopuszczalne poziomy aflatoksyn wynoszą od 0,025 do 15 µg/kg (jedna miliardowa część kilograma) w różnych orzechach, ziarnach, suszonych figach, przyprawach, mleku i preparatach do początkowego żywienia niemowląt;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 ustanowiło limity maksymalnych poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych, które są bardzo niskie ze względu na ich silną toksyczność.

Niektóre przykłady obecnych limitów UE dla mikotoksyn są następujące:

  • maksymalny limit dla patuliny w soku jabłkowym lub innych produktach jabłkowych wynosi od 10 do 50 µg/kg