Temat 3 Pleśń w żywności niewytwarzająca mykotoksyn

Grzyb rosnący na skórce pomarańczowei
Author: Garnhami
Rhizopus stolonifera

Niektóre rodzaje pleśni są związane z psuciem się żywności bez wytwarzania mikotoksyn. Przykładem są grzyby nitkowate z rodzajów Rhizopus spp.

Rizopus stolonifer jest powszechną formą chleba, ale także powoduje psucie się truskawek i innych owoców i warzyw, zwykle podczas przechowywania po zbiorach.

PLEŚŃ może być bardzo przydatna!

Pleśnie mogą również wytwarzać naturalne związki o aktywności biologicznej.

Kilka zastosowań terapeutycznych, w tym PENICYLINA (wytwarzana przez Penicillium notatum)

Źródło: WorthPoint, partia 4 zabytkowych butelek z lekami penicylin g abbott labs w aerohor. https://www.worthpoint.com/worthopedia/lot-vintage-medicine-bottle-tubes-1481534427
Penicillium sp conidiophore
Źródło: Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Penicillium_sp._conidiophore.jpg
Penicillium chrysogenum
Źródło Britannica. https://www.britannica.com/science/penicillin#ref33693

Pierwszy odkryty antybiotyk i jeden z najczęściej stosowanych.

Profesor Alexander Fleming podczas pracy w swoim laboratorium w St Mary 's Hospital w Londynie
Ministry of Information Photo Division Photographer, Public domain, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Penicillin_Past,_Present_and_Future-_the_Development_and_Production_of_Penicillin,_England,_1944_D17802.jpg

Inne formy są używane do produkcji różnych rodzajów sera.

Roquefort (Penicillium roqueforti)

Źródło Wikimedia Commons: Dominik Hundhammer ; Data 21.05.04

Cabembert (Penicillium camemberti)

Camembert de Normandie (Chroniona Nazwa Pochodzenia).
Źródło Wikimedia Commons. Coyau / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0