Temat 3 Prawo UE dotyczące informowania konsumentów o żywności

Ogólne rozporządzenie UE w sprawie żywności (nr 178/2002) zostało przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w 2002r. Jego celem jest ochrona życia ludzkiego i praw obywateli związanych z żywnością (ibid.). W 2011 r. KE opublikowała rozporządzenie (nr 1169/2011) w celu ustanowienia prawa obywateli do wiarygodnych informacji i bezpiecznej żywności (UE, b.d.). Niniejsze rozporządzenie określa ogólne zasady i wymogi dotyczące etykietowania żywności oraz ma na celu dostarczenie informacji na temat składników produktów spożywczych (w tym alergenów) (ibid.). Podmioty działające na rynku spożywczym na wszystkich szczeblach mają obowiązek udzielania informacji na temat składników artykułów spożywczych, niezależnie od tego, czy są one pakowane jednostkowo, czy nie. Ponadto rozporządzenie FIC (Food Information to Consumers) przewiduje obowiązkowe umieszczanie składników odżywczych na etykietach paczkowanej żywności przetworzonej (EC, 2020).

Wizualizacja zaczerpnięta z Canva.com

Jeśli chodzi o etykietowanie żywności, rozporządzenie nr 1169/2011 zawiera zestaw przepisów dla osób zajmujących się żywnością i podmiotów gospodarczych. W poniższej tabeli obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące żywności paczkowanej są wymienione na stronie internetowej Komisji (EC, n.d.a).

żywność pakowana
Nazwa żywności
Lista składników
Wskazanie alergenu (nawet jeśli w zmienionej formie)
Ilość żywności netto
Termin przydatności do spożycia
Warunki stosowania i/lub przechowywania
podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze
Kraj lub miejsce pochodzenia
Niezbędne instrukcje użytkowania
Rzeczywista objętościowa zawartość alkoholu w napojach zawierających więcej niż 1,2% wag./obj
Informacje o wartościach odżywczych

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do informowania o obecności alergenów w żywności niepaczkowanej lub żywności pakowanej przy zakupie w miejscu sprzedaży (EC, n.d.a). Mają również prawo do wdrożenia dodatkowych przepisów krajowych (ibid.).

Wizualizacja zaczerpnięta z Canva.com