Temat 3 Rozpoznawanie przyczyn epidemii spowodowanej przez żywność

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (2022) dokładnie bada każdą epidemię przenoszoną przez żywność, stosując 7-stopniowy proces. Kroki są opisane w kolejności, ale badania są dynamiczne i kilka kroków może się zdarzyć w tym samym czasie.