Temat 3 Zanieczyszczenia procesowe i pochodzące ze składowania

Zanieczyszczenia procesowe to substancje, które powstają, gdy żywność ulega zmianom chemicznym podczas przetwarzania (np. fermentacja, wędzenie, suszenie, rafinacja i gotowanie w wysokiej temperaturze) (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, 2018). Przykładami takich substancji są akryloamid, chloropropanole, furany i migranci opakowaniowi.

Zdjęcie: Canva