Temat 4 Patulina

Patulina jest mikotoksyną wytwarzaną przez liczne pleśnie, w szczególności Penicillium, Aspergillus i gatunki Byssochlamys.

Jest to powszechne zanieczyszczenie owoców i warzyw, często obecne w gnijących jabłkach i produktach jabłkowych, w wyniku czego patulina często znajduje się w soku jabłkowym.

Niebieska pleśń wywołana przez Penicillium expansum na jabłku Golden Delicious.

Tanous, Joanna i Keller, Nancy i Atoui, Ali i el Khoury, Andre i Lteif, Roger i Oswald, Isabelle i Puel, Olivier. (2017). Wtórny metabolizm w Penicillium expansum: nacisk na ostatnie postępy w badaniach nad patuliną. Krytyczne recenzje w nauce o żywności i żywieniu. 58. 10.1080/10408398.2017.1305945.

Obfitość producentów patuliny, która obejmuje co najmniej 60 różnych gatunków grzybów, odzwierciedla jej obecność w wielu różnych produktach spożywczych.